TOG Webzoeker

Zoeken

Zoek declaratiecodes, prestatiegegevens en tarieven van zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren.

Downloads

Een overzicht van TOG gerelateerde openbare publicaties en de TOGBEST dataset voor abonnees (via log-in).

Datum laatste data-update: 18-05-2018
Versie : TOG Webzoeker 2.0


 

Prestatiecodelijsten

Vektis publiceert prestatiecodelijsten 039 (Vervoer), 058 (Farmaceutische zorg), 064 (Hulpmiddelen zorg), 065 (Wijkverpleging), 066 (Zorgzintuiglijk gehandicapten) en 068 (Eerstelijnsverblijf) (uitgave 20-04-2018). Reden update: de prestatiecodelijsten zijn in de nieuwe huisstijl gezet. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.