TOG Webzoeker

Zoeken

Zoek declaratiecodes, prestatiegegevens en tarieven van zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren.

Downloads

Een overzicht van TOG gerelateerde openbare publicaties en de TOGBEST dataset voor abonnees (via log-in).

Datum laatste data-update: 09-12-2016
Versie : TOG Webzoeker 2.0


Prestratiecodelijst Mondzorg

Vektis publiceert de prestatiecodelijst 010 Mondzorg (uitgave 02-12-2016). De wijzigingen betreffen: wijzigingen per 01/01/2017 & toevoegen kolommen Boven/Onder en Elementnummer.