TOG Webzoeker

Zoeken

Zoek declaratiecodes, prestatiegegevens en tarieven van zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren.

Downloads

Een overzicht van TOG gerelateerde openbare publicaties en de TOGBEST dataset voor abonnees (via log-in).

Datum laatste data-update: 17-05-2024
Versie : TOG Webzoeker 2.0

Blijf op de hoogte! 

Ontvang een melding wanneer een prestatiecodelijst aangepast is. Ga naar www.vektis.nl/standaardisatie en klik op de knop “Schijf je in” in het blokje Nieuwsbrief.

 

Uitfasering van de prestatiecodelijst 012 Paramedische Hulp uitgesteld!


De ingebruikname van de Generieke Declaratie Standaard (GDS) 2.0 per 1 juli voor aanbieders van paramedische zorg is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum in 2024. Naar aanleiding van de (keten)test resultaten is gebleken dat niet alle EPD leveranciers tijdig gereed zijn om de GDS 2.0 standaard te ondersteunen. De branchepartijen (ZN, KNGF, PPN en NVvP) menen dat het risico dat zorgaanbieders niet in staat zijn hun verrichtingen te declareren of te factureren te groot is om vast te houden aan de implementatiedatum van 1 juli.

Na consultatie van de betreffende EPD leveranciers besluiten de branchepartijen begin juni over een nieuwe ingangsdatum vastgesteld, zodat de overgang naar de GDS 2.0 soepeler kan verlopen. De implementatie zal in ieder geval na de zomerperiode plaatsvinden.


Dat betekent dat de uitfasering van de prestatiecodelijst 012 Paramedische Hulp ook is uitgesteld en de daarvoor in de plaats komende prestatiecodelijsten 073 t/m 081 later in gebruik zullen worden genomen. De expiratiedatum 1-7-2024 bij de prestaties in prestatiecodelijst 012 en de ingangsdatum 1-7-2024 bij de prestaties in de prestatiecodelijsten 073 t/m 081 zullen blijven staan, totdat duidelijk wat de nieuwe ingangsdatum zal worden. Zodra dat bekend is, zullen alle relevante datums in deze prestatiecodelijsten worden aangepast.