TOG Webzoeker

 

Prestatiecodelijsten

Prestatiecodelijst 

EI-standaard 

Laatste mutatie 

Uitgave

 Download

008  -  Prestatiecodelijst Huisartsen HA304

18-01-2019

   172

Download

010  -  Prestatiecodelijst Mondzorg MZ301 12-10-2018 

  46

Download

011  -  Prestatiecodelijst Kraamzorg  KZ301  29-06-2018

23

Download

012  -  Prestatiecodelijst Paramedische hulp PM304 11-01-2019 

  57

Download

032  -  Prestatiecodelijst Verloskunde  VK301 06-07-2018

30

Download

039  -  Prestatiecodelijst Vervoer VE303 20-04-2018 

 6

Download

048  -  Prestatiecodelijst Eerstelijns psychologische hulp (vervallen per 31-12-2013, zie nu pcl 063)  EP301 20-06-2014

17

Download

050  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's, GGZ-O(V)P's en GGZ-ZZP's  GZ321 23-11-2018 

  10 

Download

054  -  Prestatiecodelijst Overige sectoren  OS301 09-11-2018 

          63

Download

055  -  Prestatiecodelijst Wlz AW319  01-01-2019 

  22

Download

056  -  Prestatiecodelijst Ketenzorg integrale bekostiging  (vervallen per 01-01-2015) HA304 06-02-2015 

6

Download

058  -  Prestatiecodelijst Farmaceutische zorg HA304 / OS301 / AP304   14-12-2018

12

Download

063  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst Basis GGZ GZ321 29-06-2018

  14

Download

064  -  Prestatiecodelijst Hulpmiddelen Zorg AP304  08-02-2019

7

Download

065  -  Prestatiecodelijst Wijkverpleging
13-12-2018

  26

Download

066  -  Prestatiecodelijst Zorg zintuiglijk gehandicapten
20-04-2018

  4

Download

067  -  Prestatiecodelijst ZZP's en extramurale parameters FZ en koppeltabel FZ303
09-02-2018

5

Download

068  -  Prestatiecodelijst Eerstelijnsverblijf
25-01-2019

8

Download

069  -  Prestatiecodelijst Integrale Geboortezorg
08-02-2019

4

Download

       -  Prestatiecodelijst Innovatie projecten ziekenhuizen ZH308 06-12-2018

        35

Download