Prestatiecodelijsten

Prestatiecodelijst 

EI-standaard 

Laatste mutatie 

Uitgave

 Download

008  -  Prestatiecodelijst Huisartsen HA304

09-08-2017

   156

Download

010  -  Prestatiecodelijst Mondzorg MZ301 12-05-2017 

  43

Download

011  -  Prestatiecodelijst Kraamzorg  KZ301  08-01-2016

21

Download

012  -  Prestatiecodelijst Paramedische hulp PM304 10-03-2017 

  50

Download

032  -  Prestatiecodelijst Verloskunde  VK301 02-06-2017

26

Download

039  -  Prestatiecodelijst Vervoer VE303 01-04-2016 

 4

Download

048  -  Prestatiecodelijst Eerstelijns psychologische hulp (vervallen per 31-12-2013, zie nu pcl 063)  EP301 20-06-2014

17

Download

050  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's, GGZ-O(V)P's en GGZ-ZZP's  GZ311 21-10-2016 


Download

054  -  Prestatiecodelijst Overige sectoren  OS301 17-03-2017 

          60

Download

055  -  Prestatiecodelijst Wlz AW319  02-03-2017 

  17v2

Download

056  -  Prestatiecodelijst Ketenzorg integrale bekostiging  (vervallen per 01-01-2015) HA304 06-02-2015 

6

Download

058  -  Prestatiecodelijst Farmaceutische zorg HA304 / OS301 / AP304   09-03-2016

5

Download

063  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst Basis GGZ GZ321 11-12-2015

  11

Download

064  -  Prestatiecodelijst Hulpmiddelen Zorg AP304  19-08-2016

5

Download

065  -  Prestatiecodelijst Wijkverpleging
23-12-2016 

  19

Download

066  -  Prestatiecodelijst Zorg zintuiglijk gehandicapten
05-09-2016

2

Download

067  -  Prestatiecodelijst ZZP's en extramurale parameters FZ en koppeltabel FZ303
08-04-2016

2

Download

068  -  Prestatiecodelijst Eerstelijnsverblijf
04-10-2016

2

Download

069  -  Prestatiecodelijst Integrale Geboortezorg
04-05-2017


Download

       -  Prestatiecodelijst Innovatie projecten ziekenhuizen ZH308 22-03-2016 

        24

Download