TOG Webzoeker

 

Prestatiecodelijsten

Documentatie m.b.t. prestatiecodelijsten

Beschijving

Download
Definitie generiek GDS PCL Excel format v3.1, 29-04-2024 Download de generieke Excel specificaties voor GDS prestatiecodelijsten  (071, 073 t/m 081) 

Download

Definitie opzet FZ PCL 067 excel  v1.0, 22-03-2024 Download de FZ PCL067 Excel specificaties

Download

Prestatiecodelijst 

EI-standaard 

Laatste mutatie 

Uitgave

 Download

008  -  Prestatiecodelijst Huisartsen HA304

04-06-2024

   235

Download

010  -  Prestatiecodelijst Mondzorg MZ301 07-06-2024 

  70

Download

011  -  Prestatiecodelijst Kraamzorg  KZ301  01-05-2024

48

Download

012  -  Prestatiecodelijst Paramedische hulp PM304 21-06-2024 

  109

Download

032  -  Prestatiecodelijst Verloskunde  VK301 01-05-2024

51

Download

039  -  Prestatiecodelijst Vervoer VE303 20-10-2023 

  13

Download

050  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's, GGZ-O(V)P's en GGZ-ZZP's (vervallen per 01-01-2022, zie nu pcl 071) GZ321 30-12-2021 

  21

Download

054  -  Prestatiecodelijst Overige sectoren  OS301 01-06-2024

          102

Download

055  -  Prestatiecodelijst Wlz AW319  02-05-2024 

  39

Download

058  -  Prestatiecodelijst Farmaceutische zorg AP304   02-08-2023

19

Download

063  -  Prestatiecodelijst NZa codelijst Basis GGZ (vervallen per 01-01-2022, zie nu pcl 071) GZ321 30-12-2021

  20

Download

064  -  Prestatiecodelijst Hulpmiddelen Zorg AP304  29-04-2021

12

Download

065  -  Prestatiecodelijst Wijkverpleging AW319 01-05-2024

  43

Download

066  -  Prestatiecodelijst Zorg zintuiglijk gehandicapten AW319 03-08-2022

  7

Download

067  -  Prestatiecodelijst ZZP's en extramurale parameters FZ FZ303
22-03-2024

9

Download

068  -  Prestatiecodelijst Eerstelijnsverblijf AW319 21-05-2024

37

Download

069  -  Prestatiecodelijst Integrale Geboortezorg KZ301 05-06-2024

12

Download

070  -  Prestatiecodelijst geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP) AW319 01-05-2024

11

Download

071  -  Prestatiecodelijst Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg volgens ZPM
GDS801
22-05-2024

26

Download

072  -  Prestatiecodelijst Wet zorg en dwang
AW319
14-11-2023

7

Download

073  -  Prestatiecodelijst Fysiotherapie
GDS801
21-06-2024

8

Download

074  -  Prestatiecodelijst Oefentherapie
GDS801
21-06-2024

9

Download

075  -  Prestatiecodelijst Huidtherapie
GDS801
21-06-2024

4

Download

076  -  Prestatiecodelijst Diëtetiek
GDS801
21-06-2024

5

Download

077  -  Prestatiecodelijst Ergotherapie
GDS801
21-06-2024

6

Download

078  -  Prestatiecodelijst Logopedie
GDS801
21-06-2024

6

Download

079  -  Prestatiecodelijst Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
GDS801
21-06-2024

7

Download

080  -  Prestatiecodelijst Podotherapie
GDS801
21-06-2024

4

Download

081  -  Prestatiecodelijst Overig GDS
GDS801
21-06-2024

7

Download

       -  Prestatiecodelijst Innovatie projecten ziekenhuizen ZH308 30-05-2024

       86

Download